+387 35 230321

O Nama

Njemački centar za robotiku je iniciran i pokrenut od strane firme Masterwerk GmbH iz Minhena, kao develoPPP.de projekat, a podržan i sufinansiran od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ). MBT BH d.o.o. je partner u radu, na uspostavi i sprovođenju projekta za BiH.

Svečano je otvoren i javnosti prezentiran kao uspostavljeni projekat u martu 2017. godine, a naknadno pravno osnovan i registrovan. Osnovni cilj jeste programiranje industrijskih robota, kao i savjetovanje u procesu modernizacije lokalne industrije. Poseban akcenat je na edukaciji (obuka i doobuka) stručnih kadrova iz oblasti robotike koja se vrši „in-house“ na najnovijim upravljačkim sistemima KUKA i ABB.

Posebno smo razvili edukacijske programe SOFT SKILLS vještina za biznise “Komunikacije i promjene” koji kroz teorijske okvire i iskustvene vježbe vodi učesnike ka:

  • Boljem razumijevanju vlastitih komunikacijskih navika u izgradnji efikasnih odnosa u ličnom i profesionalnom životu
  • Ulozi lidera i komunikacijskih stilova u inspirisanju i motivisanju zaposlenih
  • Razvijanju sposobnosti aktivnog slušanja kao sastavnog dijela komunikacijskog procesa