+387 35 230321

ABB

Opsluživanje Robota Basic

Opsluživanje Robota Basic

Opsluživanje robota Basic je početni nivo kursa koji je namijenjen kandidatima koji ne posjeduju vještinu i znanje iz oblasti robotike. Kandidati koji budu uspješno apsolvirali BASIC kurs bit će sposobni da samostalno opslužuju industrijskog robota, vrše kalibraciju robota, kreiraju upravljačke programe bazirane na komandnim formama, te vrše izmjene već postojećih programa.

Vrijeme trajanja: 2 dana
Tezina kursa: BASIC
Cijena: NA UPIT
Opsluživanje Robota PRO

Opsluživanje Robota PRO

Opsluživanje robota PRO specijalistički kurs namijenjen polaznicima koji imaju već predznanja sa industrijskim robotima. Apsolviranjem PRO kursa kandidati će biti sposobni da kreiraju kompleksne upravljačke programe na bazi KRL/RAPID programskog jezika, određuju koordinatne sisteme za BASE/TOOL/EXTERNAL TOOL, rade sa različitim alatima, izvrše prvo puštanje robota.

Vrijeme trajanja: 5 dana
Tezina kursa: NAPREDNO
Cijena: NA UPIT
Opsluživanje Robota - Zavarivanje

Opsluživanje Robota - Zavarivanje

Zavarivanje specijalistički kurs namijenjen polaznicima u cilju sticanja teorijskih znanja i praktičnih vještina o procesima zavarivanja uz primjenu industrijskih robota, programiranju upravljačkog koda, nadzoru i unaprjeđenju neposrednog procesa rada, prepoznavanju i otklanjanju grešaka u radu i upravljačkom kodu pri primjeni robotskog sistema integriranog u ćeliju za zavarivanje.

Vrijeme trajanja: 4 dana
Tezina kursa: NAPREDNO
Cijena: NA UPIT
Opsluživanje Robota - FIELDBUS/PLC

Opsluživanje Robota - FIELDBUS/PLC

FELDBUS/PLC kurs će omogućiti stjecanje specijalističkih znanja koji se bave integracijom svih perifernih elemenata neke robotske ćelije u jednu cjelinu. Ovakav pristup se temelji na uspostavljanju upravljanja robotskom ćelijom sa PLC-om, te komunikacijom između pojedinih elemenata korištenjem različitih interfejsa.

Vrijeme trajanja: 5 dana
Tezina kursa: NAPREDNO
Cijena: NA UPIT
Opsluživanje Robota - Prelazni kurs

Opsluživanje Robota - Prelazni kurs

Namijenjen kandidatima koji već imaju iskustva sa programiranjem industrijskih robota (KUKA, ABB, FANUC, KAWASAKI, MOTOMAN) te žele steći kompetencije u programiranju i upravljanju drugim upravljačkim sistemom.

Vrijeme trajanja: 3 dana
Tezina kursa: NAPREDNO
Cijena: NA UPIT